محسن عظیمی نژاد

دانشیار ژنتیک پزشکی، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی نیشابور

Mohsen Azimi-Nezhad

Associate Professor of Medical Genetics, Neyshabur University of Medical Sciences
Head of Neyshabur University of Medical Sciences and Health Service
Member of Research Council of Healthy Ageing Research Centre

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

صفحه شخصی

Google Scholar - صفحه شخصی در سامانه علم سنجی

 

سید مرتضی شمشیرگران

دانشیار اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی نیشابور

Seyed Morteza Shamshirgaran

Associate Professor of Epidemiology, Neyshabur University of Medical Sciences
Vice Chancellor for Research and Technology of Neyshabur University of Medical Sciences
Member of Research Council of Healthy Ageing Research Centre

Email: : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه شخصی

Google Scholar - صفحه شخصی در سامانه علم سنجی

 

نیره امینی ثانی

دانشیار اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
رئیس مرکز تحقیقات سلامت و سالمندی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی نیشابور

Nayyereh Aminisani

Associate Professor of Epidemiology, Neyshabur University of Medical Sciences
Head of Healthy Ageing Research Centre
Member of Research Council of Healthy Ageing Research Centre

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه شخصی  

Google Scholar  - صفحه شخصی در سامانه علم سنجی

 

سعید سمرقندیان

استاد فیزیولوژی، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی نیشابور

Saeid Samarghandian

Professor of Physiology, Neyshabur University of Medical Sciences
Member of Research Council of Healthy Ageing Research Centre

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

صفحه شخصی   

Google Scholar - صفحه شخصی در سامانه علم سنجی

 

میترا حریری

استادیار علوم تغذیه، گروه صنایع غذایی، دانشکده پزشکی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی نیشابور

Mitra Hariri

Assistant Professor of Nutritional Sciences, Neyshabur University of Medical Sciences
Member of Research Council of Healthy Ageing Research Centre

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه شخصی   

Google Scholar - صفحه شخصی در سامانه علم سنجی

 

سیده سمانه طبایی

استادیار بیماری‌های قلب و عروق، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی 
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی نیشابور

Seyyedeh Samaneh Tabaee

Assistant Professor of Cardiology, Neyshabur University of Medical Sciences
Member of Research Council of Healthy Ageing Research Centre

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه شخصی   

Google Scholar - صفحه شخصی در سامانه علم سنجی

 

زهره سالاری

استادیار زنان و زایمان، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی نیشابور

Zohreh Salari

Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Neyshabur University of Medical Sciences
Member of Research Council of Healthy Ageing Research Centre

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه شخصی  

Google Scholar - صفحه شخصی در سامانه علم سنجی

 

احمد قاسمی

استادیار بیوشیمی بالینی، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی نیشابور

Ahmad Ghasemi

Assistant Professor of Clinical Biochemistry, Neyshabur University of Medical Sciences
Member of Research Council of Healthy Ageing Research Centre

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه شخصی   

Google Scholar - صفحه شخصی در سامانه علم سنجی