اهداف عمده و برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات

 • هدف آرمانی: تبدیل شدن به یکی از مراکز معتبر علمی در زمینه سلامت سالمندان در منطقه و کشور
 • هدف کلی: توسعه پژوهش در حیطه سلامت و سالمندی
 • اهداف اختصاصی:
  • ۱. توسعه کمی وکیفی تحقیقات در ابعاد جسمی، روانی، شناختی، اجتماعی ومعنوی سالمندان 
   • برنامه عملیاتی: افزایش تعداد طرح های پژوهشی مرکز از صفر به ۱۵ در سال اول و افزایش ۳۰ درصدی سالانه درسال های بعدی
  • ۲. توسعه تولید علم با افزایش تولید مقالات معتبر داخلی وخارجی
   • برنامه عملیاتی: افزایش تعداد مقالات بنیادی و کاربردی از صفر به ۱۰۰ در ینج سال اول
  • ۳. توسعه همکاری های ملی و بین المللی
   • برنامه عملیاتی: عقد تفاهم نامه های همکاری مشترک علمی با سایر مراکز تحقیقاتی و سازمان های مرتیط ملی و بین المللی دست کم دو مورد در هر سال
                          برگزاری کنگره بین المللی سلامت سالمندی حداقل یک مورد در دوره پنج ساله
                          برگزاری همایش یا کارگاه های متناسب حداقل یک مورد در سال
                          برگزاری نشست با متخصصان سایر مراکز تحقیقات سالمندی کشور هر دوسال یکبار
  • ۴. انجام پژوهش های بنیادی-کاربردی در جهت تولید علم و کمک به حل مشکلات منطقه ای و بین المللی در زمینه سلامت و سالمندی در تمام حوزه های بالینی و پایه
  • ۵. ایجاد شرایط مناسب جهت تربیت و بکار گیری نیروی انسانی محقق در زمینه سالمندی
   • برنامه عملیاتی: رایزنی برای ایجاد پست های سازمانی متناسب و افزایش ان از صفر به پنج در پنج سال اول فعالیت مرکز
                    افزایش فضای فیزیکی و امکانات مرکز به میزان ۵۰ درصد در پنج سال اول
                    پذیرش دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (سلامت سالمندی) از صفر به ۵ در سال اول و افزایش متناسب با نیاز کشور و ظرفیت های موجود در سال های بعدی
                    پذیرش دانشجویان مقاطع مختلف برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و آشنایی با فیلد مطالعاتی کوهورت سالمندی از صفر به ۷۵ درصد در پنج سال اول
  • ۶. گسترش دانش افراد جامعه (اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و آحاد افراد جامعه)
   • برنامه عملیاتی: افزایش نشست ها، کارگاه ها، کمپین های مرتبط با سلامت سالمندی به میزان ۲۵ درصد سالیانه
  • ۷. مشارکت و مشاوره در تصمیم سازی های محلی و ملی
  • ۸. ایجاد زمینه برای فرصت های مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان
  • ۹. تلاش برای اخذ مجوز تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارشد و دکترای پژوهشی در رشته های اولویت دار و متناسب با نیاز کشور
  • ۱۰. مشاوره و کمک به حوزه بالینی طب سالمندی